Zaznacz stronę

Tylko dopasowane
rozwiązania

Dobre rozwiązanie to takie, które trafia w sedno problemu — pasuje do firmy i odpowiada na jej wyzwania. Dlatego nie proponuję gotowych programów szkoleń, ale zapraszam do rozmowy o potrzebach organizacji.

Obszary mojej specjalizacji

Tak jak różni są uczestnicy i branże, tak różne muszą być dla nich szkolenia.

Organizacja wskazuje obszar, ja zadaję pytania pozwalające dookreślić potrzeby i spodziewane korzyści — te dwa kroki dzielą nas od szytej na miarę oferty wstępnej, którą w kolejnej rozmowie precyzujemy.

Komunikacja, współpraca i efektywność

Sprawdź przykładowe tematy oraz korzyści dla firmy, menadżerów i pracowników

Przykładowe tematy szkoleń i sesji indywidualnych

KLIKNIJ, aby rozwinąć

Prowadzenie dyskusji i spotkań

Proaktywność – podstawowa kompetencja XXI wieku

Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Przekazywanie zadań i informacji

Kreatywne poszukiwanie rozwiązań problemów

Rozwiązywanie konfliktów

Feedback grupowy

Budowanie zdrowego zespołu na podstawie koncepcji 5 dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego

Wzrost efektywnosci: zarządzanie sobą i energią w czasie

*Wszystkie szkolenia mogą być oparte o wyniki badania talentów Gallupa poszczególnych członków zespołu

Co zyskasz Ty i Twój zespół

Sprawdź szczegóły

Nauczysz się prowadzić zebrania z korzyścią dla efektywności własnej i zespołu

Poprawisz przepływ informacji

Zwiększysz swój wpływ, inicjatywę i satysfakcję, zmniejszysz stres

Nauczysz się korzystać z różnic w zespole (na podstawie DNA motywacyjnego lub talentów Gallupa)

Dowiesz się, jak rozwiązywać konflikty i zapobiegać nowym

Poprawisz klimat w zespole

Zbudujesz atmosferę wzajemnego zaufania, które poprowadzi do większego zaangażowania i lepszych wyników

Lepiej wykorzystasz czas pracy i zwiększysz swoją efektywność

Zarządzanie i przywództwo

Sprawdź przykładowe tematy oraz korzyści dla firmy, menadżerów i pracowników

Przykładowe tematy szkoleń i sesji indywidualnych

KLIKNIJ, aby rozwinąć

Rola managera i kluczowe kompetencje w XXI wieku

Delegowanie i egzekwowanie zadań

Udzielanie feedbacku korygującego i wzmacniającego

Motywacja spersonalizowana (DNA motywacyjne)

Budowanie zaangażowania na podstawie koncepcji 5 dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego

Zarządzanie ludźmi w zmianie

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – rola managera

*Wszystkie szkolenia mogą być oparte o wyniki badania talentów Gallupa poszczególnych członków zespołu

Konsultacje indywidaulne: Wdrożenie nowego managera w oparciu o silne strony (na podstawie wyników badania talentów Gallupa)

Co zyskasz Ty i Twój zespół

Sprawdź szczegóły

Dowiesz się, jakie kompetencje warto rozwijać w XXI wieku

Nauczysz się skutecznie delegować i egzekwować zadania

Poznasz różne modele feedbacku, by móc dobierać adekwatny model do sytuacji

Zaczniesz motywować pracowników zgodnie z ich indywidualnym motywacyjnym DNA

Zbudujesz zdrowy, zaangażowany zespół

Nauczysz się, jak skutecznie przeprowadzać ludzi przez zmiany

Zapobiegniesz niepotrzebnym konfliktom i rozwiążesz te istniejące

Konsultacje indywidualne: Oprzesz styl zarządzania o swoje mocne strony, by być skutecznym managerem

Rozwój w oparciu o talenty Gallupa

Sprawdź przykładowe tematy oraz korzyści dla firmy, menadżerów i pracowników

Przykładowe tematy szkoleń i sesji indywidualnych

KLIKNIJ, aby rozwinąć

Wprowadzenie zespołu w koncepcję talentów i silnych stron Instytutu Gallupa – webinar

Konsultacje indywidualne: Zrozum swoje talenty i zacznij nimi zarządzać

Seria warsztatów w oparciu o talenty Gallupa

Konsultacje indywidualne: Coaching managerski w oparciu o talenty Gallupa

Co zyskasz Ty i Twój zespół

Sprawdź szczegóły

Dowiesz się, dlaczego skuteczniej jest rozwijać swoje mocne strony zamiast poprawiać to, w czym nie jesteś dobra/-y

Opracujesz strategię działań, które nie są Twoimi silnymi stronami

Zrozumiesz swoje talenty i to, jak mogą Ci pomóc osiągać Twoje cele

Poznacie swoje zespołowe talenty i przemodelujecie procesy w pracy

Poprawicie wzajemne zrozumienie i zbudujecie większe zaufanie w zespole

Coaching managerski: Rozwiniesz swoje umiejętności managerskie i zyskasz pewność siebie opierając się na swoich indywidualnych predyspozycjach

Z biznesu do edukacji

Sprawdź przykładowe tematy i korzyści dla szkoły, uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli

Przykładowe tematy szkoleń

KLIKNIJ, aby rozwinąć

Dla kadry zarządzającej:

Rola managera placówki edukacyjnej

Delegowanie i egzekwowanie zadań

Udzielanie feedbacku korygującego i wzmacniającego

Motywacja spersonalizowana (DNA motywacyjne)

Budowanie zaangażowania na podstawie koncepcji 5 dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego

Zarządzanie ludźmi w zmianie

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – rola managera

Dla całęj kadry:

Kompetencje przyszłości – czego uczyć młodych ludzi

Proaktywność – podstawowa kompetencja XXI wieku

Skuteczna komunikacja z rodzicami

Wyższa efektywność: zarządzanie zadaniami i energią w czasie

Co zyskasz Ty i Twój zespół

Sprawdź szczegóły

Dla kadry zarządzającej:

Nauczysz się skutecznie delegować i egzekwować zadania

Poznasz różne modele feedbacku, by móc dobierać adekwatny model do sytuacji

Zaczniesz motywować pracowników zgodnie z ich indywidualnym motywacyjnym DNA

Zbudujesz zdrowy, zaangażowany zespół

Nauczysz się, jak skutecznie przeprowadzać ludzi przez zmiany

Zapobiegniesz niepotrzebnym konfliktom i rozwiążesz te istniejące

 

Dla całęj kadry:

Dostosujesz swoją pracę do wymagań współczesnego, wciąż zmieniającego się świata

Zwiększysz swój wpływ, inicjatywę i satysfakcję, zmniejszysz stres

Poprowadzisz skuteczną komunikację z rodzicami, dostosowaną do ich potrzeb

Podniesiesz swoją efektywność

W dobrym rozwiązaniu szkolenie to tylko jeden z etapów

Efekt końcowy zależy od pracy i zaangażowania: trenera, firmy i uczestników.
To zaangażowanie jest niezbędne PRZED, W TRAKCIE i PO szkoleniu.
Dzięki takiej współpracy możemy osiągać wyjątkowe rezultaty.

PRZED szkoleniem:

✔ zapoznaję się z zespołem, by zbudować bezpieczną atmosferę i by się przedstawić (mailowe zaproszenie)

✔ przesyłam wstępny program szkolenia z pytaniem o sugestie i prośbą o dodatkowe pytania

✔ na życzenie przygotowuję krótki materiał wprowadzający, zwykle w formie odesłania do tekstu na blogu, bezpośrednio powiązanego z tematem szkolenia lub prowadzę webinar

✔ przeprowadzam rozmowa z managerem zespołu i/lub jego członkami

✔ opracowuję dedykowany program szkolenia w oparciu o potrzeby zespołu, oczekiwane rezultaty i spodziewane korzyści

W TRAKCIE szkolenia:

✔ wykorzystuję aktywizujące metody, by ułatwić zapamiętanie materiału

✔ tworzę atmosferę sprzyjającą nieskrępowanej, merytorycznej dyskusji i wymianie pomysłów

✔ stosuję sprawdzone metody, narzędzia i techniki podane w angażujący sposób

✔ podaję liczne przykłady z własnego doświadczenia

✔ uatrakcyjniam pracę, by było i skutecznie, i przyjemnie (humor, anegdota)

✔ koncentruję się na rozwiązaniu rzeczywistych, najbardziej palących dla uczestników problemów

PO szkoleniu:

✔ przekazuję informację o pracy i wynikach grupy na szkoleniu

✔ przygotowuję raport dotyczący realizacji celów z wnioskami i rekomendacjami

✔ dokumentuję rozwiązania wypracowane przez grupę na szkoleniu (skan/ zdjęcia/ plansze)

✔ tworzę listę sugestii i wniosków zespołu, które nie były przedmiotem szkolenia, ale mogą mieć dla klienta znaczenie (rozwój pozostałych obszarów)

✔ sporządzam listę umiejętności, które uczestnicy rozwinęli, jak i tych, które chcieliby pogłębić (wraz z rekomendacjami trenera w tym zakresie)

✔ dołączam materiały pogłębiające treści po szkoleniu dla grupy i managera

Zobacz wybrane projekty, w których brałam udział i przekonaj się, że warto powierzyć mi Twoje zadanie

Potrzebne więcej referencji? Napisz do mnie.

Projekt wspierający wdrożenie nowej kultury organizacyjnej w całej Polsce.
Podczas szkoleń „Feedback 360” uczestnicy zdobyli lub rozwinęli umiejętności z zakresu udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.
Projekt zrealizowany wspólnie z Achieve Global został bardzo wysoko oceniony przez Kompanię Piwowarską.

Kompania Piwowarska

Ogólnopolski projekt AG, rozwijający umiejętności sprzedażowe doradców firmy (producent wózków widłowych i systemów magazynowych).
Obejmował zarówno szkolenia z Profesjonalnych Metod Sprzedaży, jak i warsztaty przeprowadzone po szkoleniu, mające na celu wsparcie wdrażanych umiejętności w codzienną sprzedaż.

Jungheinrich

Przygotowanie merytoryki i scenariuszy na platformę grywalizacyjną dla działów sprzedaży i managerów.
Projekt realizowany z Westhill Consulting, nagrodzony tytułem „Najbardziej innowacyjny projekt HR w 2016.

Intercars

Zakrojony na szeroką skalę, zrealizowany z AG projekt wdrażania standardów z zakresu przywództwa.
Obejmował szkolenia dla menedżerów wszystkich szczebli w obszarze komunikacji z pracownikami, przeprowadzania rozmów oceniających i coachingu.

BNP Paribas

Projekt obejmujący wszystkie polskie oddziały firmy specjalizującej się w badaniach klinicznych.
W jego zakres weszło opracowanie standardów obsługi pacjenta, stworzenie Księgi Standardów Obsługi oraz warsztaty dla personelu z zakresu obsługi i współpracy.
Projekt kontynuowany przez SYNEXUS w innych krajach.

SYNEXUS

Warsztaty dla zespołu accountów, project managerów i programistów z zakresu komunikacji w biznesie: badanie potrzeb klienta, słuchanie, zadawanie pytań, moderowanie dyskusji, prowadzenie spotkań.

Unity Group

A więc…

Co mogę zrobić
dla Twojej organizacji?

Prowadzę szkolenia, warsztaty i konsultacje indwidualne z zakresu komunikacji, współpracy i efektywności, zarządzania i przywództwa oraz rozwoju w oparciu o talenty Gallupa. Dla biznesu i edukacji.

Jeśli twój zespół, kadra kierownicza lub edukatorki i edukatorzy potrzebują podnieść swoje kompetencje, napisz do mnie. Jeśli nie masz pewności, czego potrzebuje Twoja organizacja, określimy to wspólnie!