Zaznacz stronę

Tylko dopasowane rozwiązania

Dobre rozwiązanie to takie, które trafia w sedno problemu – pasuje do firmy i odpowiada na jej wyzwania.

Dlatego nie proponuję gotowych programów szkoleń,

ale zapraszam do rozmowy o potrzebach organizacji.

Obszary mojej specjalizacji

Tak jak różni są uczestnicy i branże, tak różne muszą być dla nich szkolenia.

Organizacja wskazuje obszar, ja zadaję pytania pozwalające dookreślić potrzeby i spodziewane korzyści – te dwa kroki dzielą nas od szytej na miarę oferty wstępnej, którą w kolejnej rozmowie precyzujemy.

Komunikacja i współpraca

Aby:

 • Skrócić zebrania
 • Poprawić przepływ informacji
 • Korzystać z różnic w zespole
 • Rozwiązywać konflikty i zapobiegać nowym

Przykładowe tematy:

 • Prowadzenie dyskusji
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Przekazywanie zadań i informacji
 • Kreatywne poszukiwanie rozwiązań problemów

Budowanie relacji z klientami

Aby:

 • Skutecznie zarządzać doświadczeniami Klientów
 • Proponować rozwiązania adekwatne do oczekiwań rynku
 • Umiejętnie radzić sobie w stresujących sytuacjach

Przykładowe tematy:

 • Prowadzenie rozmowy z Klientem
 • Reklamacje i trudne sytuacje
 • Standardy obsługi Klienta: opracowywanie i wdrażanie

Zarządzanie i przywództwo

Aby:

 • Skuteczniej sprawniej zarządzać zespołem
 • Angażować i motywować ludzi
 • Efektywnie wdrażać zmiany

Przykładowe tematy:

 • Delegowanie zadań
 • Budowanie zaangażowania
 • Zarządzanie zmianą
 • Wdrożenie nowego managera

Efektywność osobista

Aby:

 • Umiejętnie ustalać hierarchię zadań
 • Nie dać się pożeraczom czasu
 • Skutecznie i efektownie prezentować swoje pomysły

Przykładowe tematy:

 • Planowanie i organizacja pracy
 • Dyscyplina i nawyki
 • Efektywna prezentacja

W dobrym rozwiązaniu szkolenie to tylko jeden z etapów.

Efekt końcowy zależy od pracy i zaangażowania: trenera, firmy i uczestników. To zaangażowanie jest niezbędne PRZED, w trakcie i PO szkoleniu. Dzięki takiej współpracy możemy osiągać wyjątkowe rezultaty.

PRZED szkoleniem:

 • zapoznanie z zespołem – zbudowanie bezpiecznej atmosfery, poznanie się (mail)
 • program szkolenia przesłany do uczestników z pytaniem o sugestie i prośbą o dodatkowe pytania
 • krótki materiał wprowadzający, zwykle w formie odesłania do tekstu na blogu, bezpośrednio powiązanego z tematem szkolenia
 • pogłębiona rozmowa z managerem zespołu i/lub jego członkami
 • dedykowany program szkolenia w oparciu o potrzeby zespołu, oczekiwane rezultaty i spodziewane korzyści

NA szkoleniu:

 • wykorzystuję aktywizujące metody, by ułatwić zapamiętanie materiału
 • tworzę atmosferę sprzyjającą nieskrępowanej, merytorycznej dyskusji i wymianie pomysłów
 • stosuję sprawdzone metody, narzędzia i techniki podane w angażujący sposób
 • podaję liczne przykłady z własnego doświadczenia
 • uatrakcyjniam pracę, by było i skutecznie, i przyjemnie (humor, anegdota)
 • koncentruję się na rozwiązaniu rzeczywistych, najbardziej palących dla uczestników problemów

PO szkoleniu:

 • informacja o pracy i wynikach grupy na szkoleniu
 • raport dotyczący realizacji celów z wnioskami i rekomendacjami
 • rozwiązania wypracowane przez grupę na szkoleniu (skan/ zdjęcia/ plansze)
 • lista sugestii i wniosków zespołu, które nie były przedmiotem szkolenia, ale mogą mieć dla klienta znaczenie (rozwój pozostałych obszarów)
 • listę umiejętności, które uczestnicy rozwinęli, jak i tych, które chcieliby pogłębić (wraz z rekomendacjami trenera w tym zakresie)
 • materiały pogłębiające treści po szkoleniu dla grupy i managera

Zobacz wybrane projekty, w których brałam udział i przekonaj się, że warto powierzyć mi Twoje zadanie.

Projekt wspierający wdrożenie nowej kultury organizacyjnej w całej Polsce.

Podczas szkoleń „Feedback 360” uczestnicy zdobyli lub rozwinęli umiejętności z zakresu udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.

Projekt zrealizowany w Achieve Global został bardzo wysoko oceniony przez Kompanię Piwowarską.

Ogólnopolski projekt AG, rozwijający umiejętności sprzedażowe doradców firmy (producent wózków widłowych i systemów magazynowych).

Obejmował zarówno szkolenia z Profesjonalnych Metod Sprzedaży, jak i warsztaty przeprowadzone po szkoleniu, mające na celu wsparcie wdrażanych umiejętności w codzienną sprzedaż.

Zakrojony na szeroką skalę, zrealizowany z AG projekt wdrażania standardów z zakresu przywództwa.

Obejmował szkolenia dla menedżerów wszystkich szczebli w obszarze komunikacji z pracownikami, przeprowadzania rozmów oceniających i coachingu.

Przygotowanie merytoryki i scenariuszy na platformę grywalizacyjną dla działów sprzedaży i managerów.

Projekt realizowany z Westhill Consulting, nagrodzony tytułem „Najbardziej innowacyjny projekt HR w 2016”.

 

Warsztaty dla zespołu accountów, project managerów i programistów z zakresu komunikacji w biznesie: badanie potrzeb klienta, słuchanie, zadawanie pytań, moderowanie dyskusji, prowadzenie spotkań.

Projekt obejmujący wszystkie polskie oddziały firmy specjalizującej się w badaniach klinicznych.

W jego zakres weszło opracowanie standardów obsługi pacjenta, stworzenie Księgi Standardów Obsługi oraz warsztaty dla personelu z zakresu obsługi i współpracy.

Projekt kontynuowany przez SYNEXUS w innych krajach.

Zapytaj mnie o szczegóły!

Szukasz rozwiązania, ale nie jesteś pewien, czego dokładnie potrzebuje zespół?

Potrzebujesz osoby, która zada odpowiednie pytania i odkryje, czego naprawdę potrzeba Twoim ludziom?

Nie musisz znać odpowiedzi, wystarczy, że wskażesz mi obszar, którego dotyczy zadanie, a ja zajmę się resztą.